Асоциация на производителите на декоративни растения в България

Работата на АПДРБ по създаването и утвърждаването на документи свързани с производството и търговията на декоративни растения в България, започва с изготвянето на:

"Стандарт в производството и търговията на декоративни растения в България"

 първо издание, излязло от печат през месец Юни 2014г., в сила от месец март 2014г.

 standart covers_ok_front_small 

    Сформираната работна група от специалисти и производители на декоративни растения, членове на АПДРБ и научни работници от Лесотехническия Университет София, която съобразявайки се с европейските изисквания и стандарта на Европейската aсоциация на производителите на декоративни растения (ENA) създаде нов, съвременен български стандарт в производството и търговията на декоративни растения.