Асоциация на производителите на декоративни растения в България

На 2 февруари 2013 г. (събота) от 10.00 часа сдружение АПДРБ проведе своето редовно годишно общо събрание. Мястото беше конферентната зала на хотел "Аура" във Велинград.

От 28 пълноправни, 1 асоцииран и 2 почетни члена на сдружението , присъстваха 24фирми.

Дневният ред беше делови и конструктивен. За създаване на тази атмосфера градивен беше критичният доклад на Председателя на УС . Бяха набелязани приоритетите за 2013 г. .Раотните групи по  отделните направления в дейността обсъдиха и приеха план за дейностите си. Бяха приети и приветствани новите членове на АПДРБ. /още информация в НОВИНИ и в ГАЛЕРИЯ/

 

 

 На 03.02.2012 г. (петък) в 12.00 часа в гр. Павликени, ул. "Гоце Делчев" № 7, парк-хотел "Бора", конферентна зала, Управителният съвет на Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ), гр. София, на основание чл. 45 от устава на сдружението проведе Общо събрание на членовете на сдружението, при следния дневен ред:

1. Отчет за дейността и финансите на сдружение "Асоциация на производителите на декоративни растения в България" през 2011 г.;

2. Доклад на контролния съвет на сдружение "Асоциация на производителите на декоративни растения в България" за финансовото състояние на сдружението през 2011 г.;

3. Приемане на план-програма и бюджет на сдружението за 2012 г.;

4. Приемане на стандарти за производство и предлагане на декоративни растения в България;

5. Приемане на вътрешен правилник;

6. Приемане на нови членове;

7. Разни.

Преди откриването на ОС кмета на гр. Павликени, г-н Емануил Манолов, приветства членовете на АПДРБ и пожела плодотворна работа и успехи в бизнеса. /към ГАЛЕРИЯ/