Асоциация на производителите на декоративни растения в България

На 9 февруари 2014 г. Се проведе организирано посещение на фирми намиращи се в Старозагорския регион - СД"Интродукция- Георгиев и Сие" с управител Диньо Георгиев  и на "АМЗ Интернешънъл" ЕООД, с управител Мариан Хубенов. Посещението беше част от мероприятията , които съпровождаха редовното отчетно-изборно събрание на сдружение АПДРБ. Благодарим на колегите от двете фирми за споделеното и за гостоприемството.

/галерия/


От 28 до 31 януари 2014 г. се проведе редовната зимна среща на членовете на ENA. Сдружение АПДРБ  е пълноправен член на европейската асоциация и това и дава право да участва и в заседанието на секретариата и да участва във вземането на решения. Участие в работната среща взе зам.председателят на АПДРБ, ланд.арх. Татяна Бояджиева. Работната среща съвпадна и с изложението в Ессен, Германия. Членовете на АПДРБ могат да се запознаят с подробния доклад на г-жа Бояджиева ввъ Форума.

 

/галерия/


От 23 до 26 юни 2013 г.  се състоя редовната лятна среща на ENA и първото издание на Световната Кръгла маса по проблемите на разсадникотово производство. Събитието се проведе в Сицилия, Италия. Сружение АПДРБ беше представено от зам. прдседателя на Управителния съвет, ланд.арх. Татяна Бояджиева.

За членовете на АПДРБ - във Форума  можете да се запознаете с документите от заседанието и с доклада на г-жа Бояджиева от посещението й.

Галерия от снимки - в галерия и във Фейсбук.

 

1


На 1 февруари 2013 г. членовете на сдужение АПДРБ посетиха  4 разсадника на свои колеги в пазарджишки регион. Това бяха  "Хоум Гарддън", "Булланд", "ПроПлантс" и "Флоримекс". Колегите от тези фирми споделиха своя опит, показаха производството си. Посещението беше част от цялостаната програма на годишното общо събрание на асоциацията.  

/още снимки в Галерия и на Фейсбук страницата на АПДРБ/

   1    11

 

През м. Юли 2012 г. Таня Бояджиева, зам. председател на АПДРБ, представи асоциацията в лятната среща на ЕНА в Гент , Белгия..
Домакин на лятната среща беше Белгийската асоциация. В нея влизат 308 разсадника + цветя; 1200 члена.
Новоизбарният председател на ENA е г-н Маурицио Лапони (Италия).
Главните насоки пред ENA – да се промени структурата, да се регистрира като неправителствена организация в Брюксел, за да може да лобира в европейския парламент и защитава дейностите на членовете си за партньорства на отделните асоциации и ENA да стане като платформа за европейски проекти.
Основните теми – Постепенно преминаване към органични торове и промяната на климата и как влияе върху растенията.
Проблем и на другите асоциации в ENA е Стандартите да влязат в проекти финансирани по европейски прoграми.
Беше отчетено от всички асоциации, че основно финансирането отива към земеделието и всички се стремят да се промени това.
Посетени бяха два разсадника и един институт – Sylva BVBA, Williy De NolfBVBA, ILVO (Institute for Agricultural and Fisheries Research. Залага се на технологизирано производство. Много тясна връзка с институтите, на генно ниво.
Всяка държава представи състоянието в бранша след зимния сезон. Отчита се повсеместен спад.
Беше отчетен проблема за фитосанитарния контрол и подготовка на проект за промени от ЕК.
Всяка лятна среща се организира в различна държава. Следващата през 2013 г. ще бъде през последната седмица на м. юли в Сицилия.

 

gent    4-gent

/още снимки можете да видите във Фейсбук страницата на АПДРБ/


На 4 февруари 2012 г. участниците в Общото събрание на АПДРБ посетиха шест фирми /членове на асоциацията/ в Пвликенския регион.

Посетени бяха фирмите "Фидус"ООД с управител Илиян Иванов, "Екзотика"ООД с управител Даню Ангелов, ЕТ"Христо Христов 95" с управител Христо Христов, "Бянови" ООД, с управител Бяно Бянов, "Салекс 2010"ООД с управител Стефан Митрев и "Флорекс"ЕООД с управител Симеон Янев.

Това първо посещение сложи началото на планирани посещения на фирми с цел  споделяне на опит и подпомагане на колегите при разрешаване на проблеми в бизнеса им.

Вижте още снимки от посещението в галерия

 fidus2

 ---------------------------------------------------------------------

На 26.02.2012 г. по време на търговското изложение в гр. Есен, Германия, Асоциацията на производителите на декоративни растения в България-АПДРБ бе поканена от борда на Европейската асоциация за разсадникови стоки (ENA) и взе участие като наблюдател в редовната работна среща на ENA. На срещата присъстваха представители на националните сдружения от Испания, Португалия, Италия, Англия, Ирландия, Белгия, Холандия, Дания, Полша, Русия, Швейцария, България, Германия. Трифон Трифонов, председател на УС на АПДРБ, представи асоциацията на българските производители (АПДРБ). В десетминутна презентация той запозна участниците в срещата с развитието на Асоциацията на производителите на декоративни растения в България и състоянието на отрасъла в момента у нас. От страна на президента на ENA, г-н Риера, бе изказано мнение и надежда, че в близко бъдеще ENA ще се радва, да станем пълноправни нейни членове. На работната среща бяха обсъдени въпроси, свързани с възможностите за работа по програма „Леонардо”, европейския режим за Растителна защита, проблеми по съставяне на пълните списъците с ботанически имена на растенията. Дискутирано беше и състоянието на отрасъла в отделните страни членки на ENA. Следващата среща на членовете на ЕНА ще се проведе в Белгия. /доклад от посещението на Тр.Трифонов - във Форума/

jnuari 2012 025 jnuari 2012 023

---------------------------------------------------------------------------------

На 6 януари 2012 г. се състоя среща с Маурицио Лапони, член на борда на Европейската асоциация на производителите на декоративни растения /ENA/. Срещата беше по негова инициатива след като беше получил от нас писмо за представяне и желанието на АПДРБ да работи по европейски стандарти и сътрудничи с ENA и европейските асоциации.

Председателят на УС на АПДРБ, инж.Трифон Трифонов представи асоциацията и състоянието на бранша в България, а г-н Лапони разказа за състоянието в Италия и Европа - като обобщение - проблемите са сходни , а в някои случаи и идентични. Г-н Лапони сподели и опита на италианската асоциация в осъществяване на различни инициативи и събития.

maurizio