Асоциация на производителите на декоративни растения в България

 

-   Презентация на инж.Трифон Трифонов, Председател на УС на АПДРБ, пред редовната среща на ENA, на 26 януари 2012 г. в гр. Ессен, Германия. /още информация в новини/