Асоциация на производителите на декоративни растения в България

Партньорства на АПДРБ в реализиране на ГРИИН ФЕСТ '2014, София, Южен Парк

Logo SO-malko


------------------------------------------------

 


Evrorazvitie

АПДРБ беше партньор на Фондация Евроразвитие в два проекта:


- Кампания "Обичам моето село и се грижа за него";

- Детски празник на желанията "Танабата" Green Fest  Logo-1Партньори на АПДРБ в организацията и осъществяване на "Фестивал на зелениет идеи'2013" (GREEN FEST):


- Университетски ботанически градини;

- Община Варна;

- Общински детски комплекс гр. Варна;

- Асоциация на студентите по ландшафтна архитектура;

- Асоциация на българските флористи;

- Дружество Бонсай


АПДРБ и Стройко 2000 сключиха споразумение за партньорство  през м.септември 2012 г., което е с цел взаимно рекламиране и подпомагане в различните им дейности през следващата една година. 


АПДРБ е партньор в проект ЕКО - Енергични, Конкурентни, Образовани, който е иницииран от група студенти от ЛТУ, сформиращи неформална органиазция Landscape Vision към Сдружение за генериране на идеи 1989 плюс. Събитието се проведе на 4-5 юни 2012 г. Oсновна задача на инициативата беше създаване на студентски конкурс с цел да се включат фирми от сферата на ландшафтната архитектура и дизайн и да се направи опит да се възстанови и подобри връзката бизнес-образование. За осъществяване на тази идея към проекта се организира и семинар конференция с професионалисти в тази сфера. Участие от АПДРБ

 

Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) , подкрепи проекта в семинарната му част с лекциите на  инж. Трифон Трифонов и ланд.арх. Татяна Бояджиева. В конкурсната част за най-добър проект АПДРБ асоциацията участва в експертната комисия по оценка и осигури парична награда за авторите на трите най-добри проекта. /към галерия/

 

 

 

------------------------------------

През 2011 г. сдружение АПДРБ осъществи партньорства с:

- Лесотехнически университет (ЛТУ) - организиране на дискусионен форум и презентации

- Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) - внасяне промени в Наредба 13

- Съюза на ландшафтните архитекти (СЛА) - дискусионна среща по проблеми в бранша.

- фирма „Експоцентър“ - партньорство в организацията на изложението „Флориаде 2012“ в Холандия

и др.

------------------------------------

 

На 5 декември 2011 г. Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) съвместно със Съюза на ландшафтните архитекти (СЛА) проведоха дискусионна работна среща.

Събитието беше организирано във връзка с проблеми, явили се като забавящи развитието на бизнеса в бранша. Участие взеха представители на АПРДБ, СЛА, преподаватели и студенти от ЛТУ, Университетски ботанически градини при СУ „Кл.Охридски“ и др. /над 60 участника/ Водещи на срещата бяха инж. Трифон Трифонов, Председател на УС на АПДРБ и доц. Емил Галев, Председател на УС на СЛА.
Темите, които бяха дискутирани:

1. Стандарти, номенклатура и терминология в областта на производството и предлагането на декоративни растения в Европейския съюз и България.

2. Национално изложение на отрасъла – начин за реклама, партньорство, договаряне, контакти и представяне на бранша.

3. Насърчаване създаването на браншова организация на изпълнителите на зелено строителство и въвеждането на лицензи в производството , предлагането и работата с декоративни растения.

4. Други проблеми, касаещи проектирането, производството, търговията и строителството с декоративни растения.

Резюме от срещата можете да прочетете във ФОРУМА

 ----------------------------------------------------------------

 

На 21 септември 2011 г. Aсоциация на производителите на декоративни растения в България /АПДРБ/, подкрепена от Лесотехнически университет /ЛТУ/, внесе предложение в ИАСАС във връзка с актуализиране на подзаконовата нормативна уредба и по-конкретно за промени в Наредба 13.

Промените са свързани с изискванията по отношение на изискуемото висше образование на производителите на декоративен посадъчен материал. За вписване в регистъра на ИАСАС на производителите на декоративен посадъчен материал няма да бъде задължително прилагането на заверена за съответната година анкетна карта на земеделския производител, съгласно Наредба №3 от 1999г. за създaване и поддържане на регистър на земеделските производители.

Към настоящия момент проектът на наредба е във финален етап на съгласуване, след което предстои изпращането за обнародване в Държавен вестник на Република България.

След датата на обнародване производителите ще могат да подават документи за регистрация в съответните Териториални звена на ИАСАС по образец в съответствие с приложенията към Наредба №13. Новината можете да видите и на страницата на ИАСАС http://iasas.government.bg/bg/