Асоциация на производителите на декоративни растения в България

 

Контролният съвет (КС) е контролен орган на сдружението.

Състои се от пълноправни членове и се избира за срок от 3 години.

Отговорностите и дейностите на КС са регламентирани в чл.62 – 66 от устава.

 

Председател на КС

Симеон Янев, „Флорекс” ЕООД

 

Членове на КС:

- Даню Ангелов - „Екзотика” ООД

- Христо Папазов - „Еколес” ООД