Асоциация на производителите на декоративни растения в България

 

Управителният съвет (УС) е колективен орган за управление на сдружението.

Избира се от ОС за срок от три години.

В него могат да бъдат избирани само пълноправни членове.

Всички функции, права и задъжения на УС са подробно описани в чл. 50 – 59 от устава на АПДРБ.

 

Председател на УС

Трифон Трифонов, „Хоум Гарден ТТ“ ЕООД

Зам.председаетл на УС 

 Татяна Бояджиева, „Булланд трейд” ООД

Членове на УС:

- Георги Георгиев, „Интродукция – Георгиев и С-ие” СД

- Илиян Иванов, „Фидус” ЕООД

- Стоил Нановски, „Нановски” ООД