Асоциация на производителите на декоративни растения в България

 

 

Управлението на Асоциация на производителите на декоративни растения в България (АПДРБ) се осъществява на принципите на:

• Изборност;

• Равнопоставеност;

• Демократичност;

• Мандатност – за не повече от два последователни мандата в един от органите на управление;

• Отчетност и отговорност на органите за управление;

• Публичност на дейността на органите за управление;

 

Управлението се осъществява от

 Общо събрание (ОС), Управителен съвет (УС) и Контролен съвет (КС)   /чл. 40 от Устава/

 

Сдружение АПДРБ може да създава и други временни и постоянни структури, съобразно интересите и потребностите на членовете на АСОЦИАЦИЯТА, и за постигане на целите й. /чл.41 от Устава/

 

20

Участниците в Общото събрание на АПДРБ, 03.02.2012 г. /към галерия/