Асоциация на производителите на декоративни растения в България

 

 

Общото събрание (ОС) е върховен орган за управление на сдружението и се състои от всички негови членове. Работата на общото събрание, неговите функции, права и задължения, ред на функциониране са описани в чл. 40 – 49 от устава на АПДРБ.

Членове на ОС:

Почетни членове:

проф. д-р Иван Илиев, ЛТУ

доц. д-р Пламен Александров, ЛТУ

Михал Божилов /посмъртно/

Пълноправни членове:

"Хоум Гарден ТТ" ЕООД, Трифон Трифонов

ЕТ "Секвоя - Наско Илиев",  Наско  Илиев

"Флоримекс България" ООД, Румен Блажев

"Горски дар" ООД,  Славчо Савев

"Флорекс" ЕООД, Симеон Янев

"Еколес" ООД, Христо Папазов

"Екзотика" ООД, Даню Ангелов

Градински център Божилови ООД

ЕТ "Чинарите - Любка Вълкова", Ивелин Вълков

"АЛД - Паркове и градини" ЕООД,  Валентин Стоянов

"Салекс 2010" ООД,  Стефан Митрев

"Про Плантс" ЕООД, Стоил Нановски

"Бургасцвет-90-Танев" ЕООД, Васил Танев

"Виктория-2-РХ" ЕООД,  Радостина Христова

СД "Интродукция - Георгиев и Сие"  Диньо Георгиев

ЕТ "Иван Радославов-Радослав Стоянов", Радослав Стоянов

„Христо Христов-95",  Христо Христов

ЕТ "Л-2 Къмпани - Д.Лазарова", Диана Лазарова

"АМЗ Интернешънъл" ЕООД, Мариян Хубенов

"Бянови" ООД,  Бяно Бянови

"Ава Парк" ЕООД, Валентин Върбанов

"Фидус" ООД, Илиян Иванов

"Козарови" ООД, Димитър Козаров

"Ставрос груп" ЕООД,  Илиан Иванчев

"Булланд Трейд" ООД, Татяна Бояджиева

Ботанически градини към СУ "Климент Охридски", д-р Красимир Коцев

"Ботаник Парк" ООД- Хасково, Биана Иванова, Сашо Райнов

"Даниел ЛД" Айтос, Даниел Орлов

Асоциирани членове:

"Херман Майер България", Красимир  Иванов