Асоциация на производителите на декоративни растения в България

 

 

ENA, Европейската Асоциация за Разсадникови стоки проведе Общото си събрание в България

Председателят на ENA, г-н Тим Едуардс, беше преизбран, а г-н Ян-Дитер Брунс беше избран за заместник-председател;

 Европейската Асоциация за Разсадникови стоки (ENA) проведе Общото си събрание в София – България – на 21 юни 2016 г. Делегатите от 17 държави (Белгия, България, Дания, Финлндия, Гемания, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Холандия, Полша, Португалия, Сърбия, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания) участваха и дискутираха важни въпроси засягащи сектора декоративни растения. Татяна Бояджиева, заместник-председател на АПДРБ (Асоциация на производителите на декоративни растения в България) приветства всички участници и подчерта важността на работата в екип при решаване на общите проблеми и споделяне на знание за производството на декоративни растения, за постигане на най-доброто качество. В заключение подкрепи политиката за по-зелени градове в Европа. Н. П. Том Ван Оорсхот, посланик на Кралство Нидерландия в България, също присъства на срещата. Той посочи, че приоритет на холандското председателство на Съвета на ЕС е работата по „Ърбан агенда” (Urban agena) и подчерта, че въвеждането на политика за по-зелени градове следва да бъде много важна, защото до 2050 г. се очаква градското население да достигне до 80% от световното. И накрая, г-н Цветан Димитров, заместник-министър на земеделието и храните, предложи пълна подкрепа на сектора декоратвини растения, пояснявайки че макар и разсадниковото производство да е сравнително нов сектор за България, тенденцията е доста положителна, поради добрата традиция, добрия климат и подкрепата на Института по докаративни растения с богата колекция от растения. Той завърши обобщавайки важността на стратегиите за „Зеленият град“, за ползите от тях за обитателите и природата, защитата на биоразнообразието в градовете и намаляване ефекта на климатичните промени.

 Един от най-важните въпроси обсъждани от Общото събрание беше Регламента на ЕС за Инвазивните чужди видове (ИЧВ). Делегатите разбират важността на контрола на ИЧВ, основно на видове, които все още не се срещат в Европа и предвиждат възможността за засаждане на алтернативни видове и вариетети, като сериозни опасения бяха изразени относно приемането на Регламента и неговото изпълнение. Тъй като първият списък с инвазивни чужди видове, ще бъде публикуван скоро, беше решено да се обединят усилия за него. За голяма част от членовете на ENA, ЕК неправилно използва различните видове списъци определени в Регламента и добавянето на видове в списъка от значение за Съюза, вместо добавянето им към списъка на ИЧВ от регионално или местно значение. Беше решено, ENA да се свърже с Европейската комисия за да изрази притеснението на разсадниковия сектор и да предложи преразглеждане на Регламента и неговото практическо приложение, защото стратегиите по управлението му, трябва да се прилагат в различна степен, съобразно степента на инвазивност на чуждите видове. Беше отбелязано, че включването на видове в списъка на Съюза, които растат от десетилетия няма ефективно да предпази от тяхното негативно вличние. Беше решено да се сътрудничи с COPA·COGECA по този въпрос и ENA препоръчва на своите членове да си сътрудничат с техните национални експерти от Комитета, Научни форуми и Работни групи относно Инвазивните чужди видове от всяка държава.

 С огромно удоволствие, Общото събрание работи и по празнуването на на 25тата годишнина на ENA. Взетото решение, по-рано тази година, да се засади по едно дърво във всяка държава на 19ти октомври 2016 г. едновременно бепе положително потвърдено от членовете. Всяка организация-членка на ENA вече организира свое събитие и е избрала дърво, град и място. Това Пан-Европейско събитие също ще бъде използвано от сектора декоративни растения във всяка държава да припомни за важността на Зеления град за осигурявнане на по-добри условия за живеене в градовете на своите обиталели.      

 Както беше планирано след срок от две години, се състояха изборите за председател и заместник-председател на ENA. Г-н Тим Едуардс (Boningale Nurseries, Великобритания) предложи да продължи изпълнявайки длъжността на Председател; Г-н Ян-Дитер Брунс (Bruns Pflanzen, Германия) представи своята кандидатура за Заместник-председател, наследявайки г-н Патрик Свенсон (AB Björkhaga Plantskola, Швеция) и г-н Вили Де Нолф (Willy De Nolf Nursery, Белгия) доброволно прие поста Ковчежник. Изборите се проведоха при анонимен вот на Общото събрание. Г-н Тим Едуардс, преизбрания Председател, благодари на г-н Свенсон за ценната работа свършена през неговия мандат и поздрави новия Заместник-председател г-н Ян-Дитер Брунс. По предложение на Председателя, г-н Джоузеф М. Пейджис беше избран за Генерален секретар.

 Делегатите на ENA споделиха информация за тенденциите при производството, вътрешния и външен пазар на декоративни растения във всяка държава.

 След социалистическата ера в България, частният сектор в призвидството на декоративни растения започва да се развива занчително, в началото на този век и днес половината от българските разсадници са членове на АПДРБ (Асоциацията на производителите на декоративни растения в България). Те произвждат широк асортимент от декоративни растения в цялата страна, като центрове са се оформили, региона на град Велико Търново и около град Пловидив. Общото събрание беше последвано от разходка до няколко български разсадника: Булланд Трейд ООД и Разсадник Нановски край Братаница, Бянови ООД в Стамболово, Брит Розако АД край с. Батак (община Павликени) и Екзотика ООД в Бяла Черква. При това последно посещение, Председателят на ENA получи ключа на град Павликени от кмета на Община Павликени, г-н Емануил Манолов.