Асоциация на производителите на декоративни растения в България

 

logograndeЗапазена търговска марка, разработена благодарение на пилотен проект финансиран от Министерство на земеделието (Италия) и въведена от ISMEA1. Целта на проекта е да се въведе разпознаваем продукт на производителите на декоративни растения, който доказано е произведен при спазване на принципите за устойчиво производство. Производствения процес се сертифицира от независима организация. „Това е друг ‚коз‘ на международните пазари за италианското разсадниково производство - коментира Марко Капелини, заместник - председател на VivaiFiori - защото гарантира качество и устойчиво производство на нашата продукция“.

Пресконференция представяща новосформираната „Associazione Nazionale di Tutela del Marchio VivaiFiori“ (Асоциация за защита на марката VivaiFiori) се състоя на 19 октомври в една от залите на ЕКСПО Милано на Министерство на земеделието, храните и горите. „Това е инициатива силно подкрепяна от Министерството – каза Марко Капелини – за да подсили дейността на сектора. Сега в Италия има официално регистрирана търговска марка чрез организациите на производителите в сектора, които са партньори и тези които тепърва ще се присъединят към новата организация Associazione Nazionale di Tutela del Marchio VivaiFiori. Тя е основана от същите фирми в сферата на производство на декоративни растения. Силен импулс за постигането на тази важна цел беше дадена от ANVE2, организация която осъществява важна връзка между Министерството и няколко по-малки организации на производители.“

Associazione Nazionale di Tutela del Marchio VivaiFiori беше основана от девет организации на производители и браншови организации, някой от тях национални, други регионални (Associazione Nazionale Vivaisti Esportatori, Associazione Nazionale Piante e Fiori d'Italia, Consorzio Campano de Florovivaismo SRL, Cooperativa Floricoltori Riviera dei Fiori, Distretto Florovivaistico Alto Lombardo, Fiori Tipici del Lago Maggiore, Associazione Florovivaisti Florveneto, and Associazione Milazzoflora). В допълнение всички части на организацията Tavolo di Filiera Nazionale del Florovivaismo и други национални организации активно участваха в разработването на текстовете на Регламента и Сертификационните правила.

Основаната Асоциация е притежател на търговската марка. Едни от основните цели залегнали в Сертификационните правила и Регламента за прилагане на марката са да обединява, представя, подпомага и защитава на национално и международно ниво предприемачите в разсадниковото производство, които приемат документа за прилагане и самата търговска марка. Асоциацията също ги свързва с Организацията по сертификация, популяризира Марката и свързаните с нея компании, осигурява всякакво възможно подпомагане за да насърчи обединението им, осигурява информационни и консултантски услуги по отношение на клаузите на Сертификационните правила и възможностите, които те осигуряват.

Членовете на Управителния съвет, които заседаваха на заседанието по учредяване проведено на 13 октомври 2015г. и които ще са ангажирани през следващите три години, са компетентни и силни личности: председател: Катело Кафиеро (Catello Cafiero), заместник-председател Марко Капелини (Marco Cappellini), заместник-председател: Роберто Магни (Roberto Magni), касиер: Марко Капели (Marco Capelli), съветници: Криситано Геновали (Cristiano Genovali), Жанкарло Касини (Giancarlo Cassini), Салваторе Джиото (Salvatore Gitto), Лоренцо Бизиоли (Lorenzo Bizioli);

Важни аспекти за крайния потребител: производителите имат възможност за прилагане на правилата и участие в схемата за сертификация, която има икономически характер, всъщност правилата за прилагане са създадени така че процесите на сертификация да бъдат сравними с други подобни схеми, регулира също и изискванията на достъпно ниво за повечето италиански фирми; разходите, стойността на достъп и самият сертифика се определят пропорционално между всички участници, организации на производители, което прави сертифицирането конкурентноспособно.

Всичко започва през 2011г., по искане на Националния съвет на сектор разсадниково производство координиран от д-р Алберто Манцо (Alberto Manzo), когато доброволен пилотен проект по сертифициране, проект на Асоциацията на производителите и италианските фирми свързани с този сектор. Това доведе до създаването на запазената марка VivaiFiori, ръководена от ISMEA и финансирана от MIPAAF3. През годините това ни позволи да покажем и оценим възможността за въвеждане на производствени протоколи за подобряване на вида и натрупване на опит необходим за въвеждане на този важен продукт на пазара.

ANVE е единствената национална асоциация на производителите, която работи на национално и международно ниво. Осъзнавайки стратегически важното значение на износа, ANVE цели не само да подпомага износителите на разсадниково производство, но също функционира за да защити интересите на всички разсдникови производители в Италия. ANVE предлага подкрепа и защитава производителите и е ефективен представител на италианските производители за диалог с националните и чуждестранни институции. Асоциацията е основана по желание на фирмите в сектора заинтересовани от това да имат достъп до по-тясно специализирана информация отнасяща се до тяхната дейност и участието им в кръгли маси в сектора, както в Италия и Европа, така и извън Европейския съюз.  

1 - ISMEA - Институт за услуги в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост

2 - ANVE – Асоциация на износителите, производители на разсадникови стоки

3 - MIPAAF - Министерство на земеделието, храните и горите

 

Информация от:

ANVE Press Office