Асоциация на производителите на декоративни растения в България

 

Собствениците и управителите на най-големите 25 фирми, производители на декоративни растения в България, учредяват на 3 февруари 2011 г. сдружение АПДРБ, за да защитава интересите на бизнеса в бранша. 

 

За изминалите едве години от учредяването си АПДРБ стана пълноправен член  на Европейската асоциация на производителите на разсадников  материал (ENA). През 2012г. по покана от г-н Риера, Президент на ENA,  инж. Трифон Трифонов, Председател на УС на АПДРБ, и Таня Бояджиева, зам. председател на Управителния съвет, взеха участие в редовните работни срещи на европейската организация. А през 2013 г. в Сицилия, Италия,  чрез зам.председателя на АПДРБ, г-жа Бояджиева, участвахме в заседанията на първата световна кръгла маса по проблемите на разсадниковото производство и декоративните растения

За тези две години АПДРБ осъществи и дейности в партньорства с Лесотехнически университет (ЛТУ), Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС), Съюза на ландшафтните архитекти (СЛА), МЗХ, партньорство в организацията на изложението „Флориаде 2012“ в Холандия с фирма „Експоцентър“, фондация "Евроразвитие", Асоциацията на студентите по ландшафтна архитектура  и др.

Първата инициатива, и то успешна, която осъществи АПДРБ веднага след основаването си беше свързана с промени в Наредба № 13 по регистрацията на производители и търговци на декоративни растения.

Асоциацията си е  поставила и има амбициите да изпълни през 2013 г. стратегически задачи за бранша по отношение на Стандартизация, Промени в законодателство и нормативни документи, изграждане на имидж чрез свое национално изложение, инициативи във национални и международни форуми и др.Планирали сме да се проведат и дискусионни форуми по проблеми за стандартите в бранша, изпълнението на зелено строителство, лицензите в производството, предлагането и работата с декоративни растения и др..

 

/За повече информация, следвай навигацията в ляво/

 

facebook twitter