Асоциация на производителите на декоративни растения в България
Асоциация на производителите на декоративни растения в България
Bulgarian Association of Ornamental Plants Nurseries